Styrelsen & kommittéer

Styrelsen för Skutbergets Wenner, med ordförande Thomas Martinsson i spetsen, driver föreningen framåt tillsammans med engagerade medlemmar och samarbetsparters. Allt arbete sker ideellt och i de fyra kommittéerna som presenteras nedan sker en stor del av utvecklingsarbetet. Längre ner finner viktiga dokument så som STADGAR och VERKSAMHETSPLANER mm

Styrelsen består av Anders Johansson, Mariana Dahlstedt, Jessica Gilbert Forssell*, Thomas Martinsson (ordförande), Terese Asplund, Lars Järner, och Liselotte Hellner.

* Att styrelseledamoten Jessica och Skutbergets grundare Anders bär samma efternamn är ingen tillfällighet. Anders var Jessicas farfar och hon har jobbat på Skutberget sedan barnsben.

Kommittéer

Styrelsemedlemmarna leder och fördelar arbetet i kommittéerna.
Kommittéernas inriktningar är följande:
  1. Information, media, kommunikation
  2. Motionscentral, arrangemang, medlemsvärvningar
  3. Samråd, juridik
  4. Administration, ekonomi, sponsorskap, medlemsregistreringar

Dokument

2019

2018

2017