Styrelsen & kommittéer

Styrelsen för Skutbergets Wenner, med ordförande Thomas Martinsson i spetsen, driver föreningen framåt tillsammans med engagerade medlemmar och samarbetsparters. Allt arbete sker ideellt och i de fyra kommittéerna som presenteras nedan sker en stor del av utvecklingsarbetet. Längre ner finner viktiga dokument så som STADGAR och VERKSAMHETSPLANER mm

Från vänster: Thomas Martinsson, Jessica Gilbert, Anders Johansson, Marianne Helliksson, Anders Halvarsson, Sofia Granström. Saknas på bild gör: Ulla-Britt Wahlström, Anders Lindhe.

Kommittéer

Styrelsemedlemmarna leder och fördelar arbetet i kommittéerna.
Kommittéernas inriktningar är följande:
  1. Information, media, kommunikation
  2. Motionscentral, arrangemang, medlemsvärvningar
  3. Samråd, juridik
  4. Administration, ekonomi, sponsorskap, medlemsregistreringar

Dokument

2019

2018

2017