Vem lever i en sagovärld? Makten dribblar med fakta!

I denna artikelserie visas hur maktspråk och retorik används för att bekräfta egna uttalanden och vilseledande argument och på olika sätt förminska dem som ifrågasätter politikens planer för ett Muminland på det strandskyddade området av Skutberget.

Artikelserie i 8 delar

Ledande politiker i Karlstad har i diskussionerna om att etablera en muminpark på Skutberget många gånger beklagat sig över alla ”rena missförstånd” och ”sakfel” de tycker sig se hos motståndarsidan. Men hur ser det ut med verklighetsförankringen hos muminförespråkarna själva?

Insändare