Om föreningen

Föreningen Skutbergets Wenner antog sina nuvarande stadgar i juni 2017 men bildades i sin ursprungliga form i januari 2017 med utgångspunkt i en sammanslutning från 2016.

Hösten 2016 bildades en arbetsgrupp för att driva friskvårds- och friluftsfrågor kopplade till Skutberget. Motionscentralen – som ända sedan början av 1970-talet varit navet för sådan verksamhet på området – hade under en tid fått allt större inskränkningar i öppettider, service och underhåll. Som kronan på verket meddelades att den från och med årsskiftet skulle stängas ned helt. Arbetsgruppen samlade då in över 1 000 namnunderskrifter och deltog bl.a. i flera möten med ansvariga politiker för att utverka en annan lösning för fortsatt drift. I januari 2017, kort efter att motionscentralen stängts, bildades med utgångspunkt i arbetsgruppen en förening under namnet Skutbergets Vänner. I samband med att det senare under våren blev känt att en del av strand- och friluftsområdet skulle avyttras för en temapark, och med konsekvensen att motionscentralen skulle rivas, restes frågan om att ombilda föreningen för att kanalisera det stora engagemang som nu väckts för att värna Skutberget som friluftsområde. Med delvis nya stadgar, men med bibehållen ordförande, ersattes i juni 2017 ”Skutbergets Vänner” med ”Skutbergets Wenner”.  Läs mer …

Läs mer om syftet här: Syfte