Syfte

Föreningen Skutbergets Wenners syfte är att i enlighet med medlemmarnas vilja verka för att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde med fokus på friskvård, rekreation, motion och friluftsliv. Föreningen ska verka för att ingen privatisering eller annan form av inskränkning av tillgången till naturen, klipporna och stränderna på Skutberget sker, så att dagens Skutberget även framdeles förblir öppet och tillgängligt för alla. Skutberget är inte till salu. Föreningen Skutbergets Wenner kommer i sitt arbete att verka i samma anda som friluftsområdets skapare, eldsjälen Anders Forssell.

Skutbergets Wenners ståndpunkter, visioner och förslag för Skutberget och dess framtid som en naturskön friluftsoas som är öppen för alla går att läsa mer om här på sajten, t.ex. i denna summerande text med tillhörande lista med förslag på alternativa aktiviteter på Skutberget.