Föreningens tredje verksamhetsår

Hej Skutbergsvänner!

Nu har ytterligare ett verksamhetsår gått för Skutbergets Wenner och föreningen hade den 8 april 2019 sitt tredje årsmöte. Vi är nu inne på föreningens tredje verksamhetsår där mycket har hänt och kommer att hända under 2019. Se även föreningens verksamhetsberättelse för 2018 och
årsmötesprotokoll.

Vi har lite nya ledamöter i styrelsen efter det att styrelseledamöterna Mariana Dahlstedt och Lars Järners förordnande löpt ut, då de har valt att inte återväljas. Styrelsen och föreningen får härmed tacka för ett mycket gott arbete och de kommer givetvis att vara saknade. De kommer garanterat att
finnas med som stöd i bakgrunden genom sina kontakter och gedigna kunskaper. Den nya styrelsen som i år för första gången är komplett, har tillförts följande ledamöter: Marianne Helliksson, Sofia Granström, Ulla-Britt Wahlström och Anders Halvarsson. Vi önskar nytillkomna
ledamöter hjärtligt välkomna och tackar än en gång Mariana Dahlstedt och Lars Järner för sin goda insats i föreningen.

Anders Halvarsson bifogar även en personlig text med förklaring på tidigare uppdrag och avslut. Allt för att reda ut de frågetecken som eventuellt kan finnas kvar.

Det som är på gång ganska snart är Skutbergsdagen lördagen den 11 maj, som ni är hjärtligt välkomna på!

Vi kan nog ganska snart även räkna med ett granskningsyttrande på detaljplanen. Den kommer säkerligen att ligga i anslutning till semestern, strategiskt uträknat av Stadsbyggnadsförvaltningen.

Ge inte upp och tappa inte modet, för det här kommer via att vinna! Det blir ingen Muminpark på Skutberget!

Ordförande
Thomas Martinsson

Verksamhetsberättelse 2018

Årsmöte protokoll 2019

Klargörande från mig.
Jag har blivit invald i styrelsen för Skutbergets Wenner (SW), ett uppdrag som jag ser fram emot med glädje. Det ska bli intressant att följa utvecklingen av Skutberget till att (åter igen) bli det populära friluftsområde som platsen förtjänar.
Uppdraget innebär samtidigt att jag vill göra klart att jag numera inte har någon koppling till det lokala partiet Karlstadpartiet Livskvalitet (KpL) eller till någon annan politisk gruppering. Det främsta skälet till detta klargörande är att SW är en förening som ska stå helt på egna ben och inte ha någon koppling till något politiskt parti eller politisk organisation. Därför har jag också valt att gå ur partiet KpL. Jag hade en roll där som ordförande vilket gör att jag väljer att vara tydlig med att det inte längre finns några kopplingar kvar till detta parti för mig.
Vi inom SW välkomnar alla politiska grupperingar, organisationer och partier som tar ställning FÖR att utveckla Skutberget.

Observera att det inom vår förening troligen finns personer med kopplingar till politiken på olika sätt och att detta är helt förenligt med våra stadgar, men det är viktigt att påpeka att vi inte bedriver partipolitik inom föreningen.

Anders Halvarsson
Styrelseledamot i Skutbergets Wenner