Förslag till detaljplan för Temapark Skutberget

Detaljplan för teampark på Skutberget släpptes av kommunen, klicka på bilden för att läsa förslag till detaljplan för del av Skutberget.