Inbjudan till informationsmöte

Nu lämnar vi juridiken och protestaktionerna för ett tag och tar nya tag i utvecklingen av området Skutberget.
Därför bjuder styrelsen in dig till information om begreppet ’Hållbar Utveckling’ och hur detta passar in på Skutberget!

’Hållbar Utveckling’ är 17 mål uppsatta av FN och antagna av Sveriges riksdag. De ska implementeras i samhället senast år 2030, vilket på vardagsspråk för oss betyder att vi ska se till att dessa mål fungerar i praktiken på området Skutberget, oavsett hur stor (eller liten) del som blir över till alla oss.
Många regioner och kommuner arbetar med frågan om ’Hållbar Utveckling’, men än har ingen förening tagit tag i frågan så vitt vi vet.

Vill Du medverka till Skutbergets utveckling? Kom då till informationsmötet!

Datum: Onsdagen den 29 januari 2020 kl. 18.00
Plats: Medborgarskolan, Drottninggatan 48, Karlstad

OBS! Det kan bli trångt så anmäl att du kommer till e-post info@skutbergetswenner.se
(För om det kommer många behöver vi byta lokal.)

Om du inte kan komma men önskar mer information, anmäl ditt intresse, så kommer vi att presentera mer detaljer efter mötet den 29/1.

På mötet kommer vi att presentera hur vi vill genomföra programmet.
Du får möjlighet att ställa frågor om programmet.
Du kan anmäla intresse för det ämne som passar Dig.
Ta gärna med barn/ungdomar till träffen!

Varför gör vi detta?
För att visa att vi är en förening som följer våra stadgar som bygger på att inte bara bevara Skutberget, utan vi vill utveckla området till ett modernt område som passar in i Anders Forsells tankar.

Vi vill också visa att vi är en förening som kan göra så mycket mer tillsammans med våra medlemmar. Vi är INTE bakåtsträvande gnällspikar. Vi leder utvecklingen, eftersom ingen förening har gjort det vi tänker göra nu, nämligen att gå från ord till handling. Vi ska översätta de fina orden om ’Hållbar Utveckling’ till hur de kommer att fungera på plats ute på Skutberget.

Varför ska du ta med barn och ungdomar?
För det är tillsammans med dem vi ska utveckla området. Vi vill göra detta enligt FN:s 17 mål för ’Hållbar Utveckling’ och vi ska se till att göra det i enlighet med ’Barnkonventionen’.

Vill du veta mer finns här en bra informativ länk.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

Välkommen hälsar
Anders Halvarsson, initiativtagare till detta program.

PS!
Andra aktiviteter kommer givetvis att fortsätta, så följ gärna aktionsgruppens aktiviteter.