Nyhetsbrev – November

Hej Skutbergsvänner!

Det var nu ett tag sedan vi hördes av och det kan jag bara beklaga. Detta kan delvis förklaras med att vi har haft en del tekniska problem med medlemsinformation via e-post. Vi är också färre personer i styrelsen som ska dela på fler uppgifter och livet kommer för oss alla emellan ibland.

Skutbergets Wenner lever vidare och arbetar oförtrutet med att få till en rätt inriktning på hur Skutbergets friluftsområde ska utvecklas framgent.

Jag hoppas och tror att ni har njutit av sommaren och den varma hösten vid era besök av Skutbergets friluftsområde. Nu är ju vintern i antågande med snö och kyla vilket kan innebära andra aktiviteter på området. Vem vet, kanske blir det skidspår denna säsong och is på Vänern så att det blir möjligt med skridskoturer.

Skutbergets Wenner har precis som andra föreningar drabbats hårt av pandemin med alla restriktioner. Vi tappade lite fart i och med detta elände, men börjar så smått att komma igång igen. Föreningen fick i alla fall till en lyckad Skutbergsdag och ett femtioårsfirande av Motionscentralen under hösten. Detta i samarbete med Karlstads kommuns Kultur- och fritidsförvaltning.

Det har under många år handlat om juridiska turer kring temaparken, lekparken och klätterleksaken.

De här processerna har tagit mycket kraft och energi av oss i styrelsen och i arbetsgrupper, men även för mig personligen. Trots mycket ideellt arbete av oss alla och våra jurister, så har vi som förening lagt ut hela 80 000 kr på de juridiska processerna. Detta är en ansenlig summa som en ideell förening har burit gentemot en ekonomiskt stark kommun. Vårt mål har till fullo uppfyllts när det gäller räddningsinsatsen och nu är det upp till framtida generationer att förvalta Anders Forssells arbete och vision. Vi som förening vänder nu blad och lägger i en ny växel efter detta och lämnar historien bakom oss och går vidare.

En positiv dialog med kommunens olika förvaltningar har inletts och vi arbetar vidare med detta hela tiden. Föreningen har även syftet att fungera som en paraplyorganisation för andra föreningar som vill etablera sig och sin verksamhet på Skutberget. Vi vill helt enkelt hjälpa till att få deras verksamheter att fungera under en uppstartsfas.

Skutbergets Wenner har primärt inte för avsikt att driva egna verksamheter, men om någon har en bra idé och är villig att ansvara för denna verksamhet är det bara att höra av sig till info@skutbergetswenner.se eller kontakt@skutbergetswenner.se

Föreningen ska således inte spruta ut nya idéer med vad som ska göras på Skutberget, utan det är upp till de som ska nyttja området som får bestämma det. Vi ska som sagt bara upplysa om möjligheter, stötta och hjälpa till.

Skutbergets Wenner är ju som ni vet också en sakägare och yttrandepart på Skutberget, det innebär att Karlstads kommun inte kan runda oss hur som helst utan en dialog.

Skutbergets Wenner säljer även i år den uppskattade årskalender med vackra bilder från Skutberget. Vi har 300 kalendrar tryckta och priset är endast 65 kr, där en liten summa tillfaller föreningen.

Det kan vara en fin julklapp att ge bort till vänner, nära och kära.

Skutbergets Wenner kommer också att finnas på stora torget den 1:a och 2:a advent, där vi bland annat säljer denna årskalender. Det kommer också vara möjligt att köpa årskalendern vid Motionscentralen på onsdag den 30/11 och 7/12 mellan kl. 14:00-15:00.

Den 7/12 i anslutning till onsdagspromenaden så har vi även ett avslutnings- och adventsfika. Välkomna!

Jag vill också passa på att påminna om medlemsavgiften med 50 kr för vuxen och 100 för en hel familj, till den som glömt att erlägga för 2022. Bangiro 5204-7990, Swish 1232 244 218 märk med namn, födelseår, månad och dag. Medlemsavgiften används bland annat till att arrangera våra omtyckta och trevliga Skutbergsdagar. En ny sådan dag är tänkt att gå av stapeln under våren 2023.

Vi hörs snart igen!

Hälsningar Thomas Martinsson