Nyhetsbrev – September

Medlemsinformation till Skutbergets Wenner (och andra som läser detta)

Med anledning av artiklar nyligen där en entreprenör beskrivit ett intresset av att utveckla Skutberget vill vi från styrelsen meddela att vi ibland har sådana samtal med personer som uttrycker idéer om hur området kan utvecklas.

Vi mötte denna person före senaste årsmöte då han ville träffa styrelsen för att beskriva sina tankar. Vi lyssnade och kunde konstatera att de låg i linje med många tankar som flera av våra medlemmar redan uttryckt.

Vår verksamhet är grundad i Anders Forssells tankar om hur området ska utvecklas. Vi ska enligt våra stadgar ”verka för att värna och utveckla Skutberget som ett fortsatt kommunalt natur- och friluftsområde, med inriktning på hälsa och friskvård, öppet för alla. Vi ska även verka för att Motionscentralen på Skutberget bevaras och är i fortsatt drift.”

Vi var därmed försiktigt positiva och vi hänvisade till kommunen och deras processer.

Dessutom var vi helt överens med honom om att det är kommunen som ska ha fortsatt rådighet över området. Det är alltså inte aktuellt med någon privatisering, arrendeavtal eller utförsäljning, av hela eller delar av Skutberget.

Risken för att dessa idéer skulle utvecklas till ett nytt problemområde ansåg vi vara litet.

Vi såg redan vid mötet minst en svårighet. Det gällde tanken att skapa ett kallbadhus ute i vattnet. Det angav vi vara ett problem då s.k. vattenverksamhet strider mot strandskyddet i området.

Vattenverksamhet är ett finare ord för att man gräver eller borrar ner sig i sjöbotten (plus lite andra detaljer). Om detta går att undvika då kan det kanske finnas en viss möjlighet till dispens från strandskyddet. Kommunen behöver i så fall ansöka om detta, men det ligger troligen långt i framtiden.

Om det är något som är oklart med detta går det bra att kontakta oss i styrelsen. Gör det gärna via mail till adress: info@skutbergetswenner.se

Det går bra att kontakta mig som ordförande också.

Jag har tel. 0705-56 86 65

Med vänliga hälsningar

Anders Halvarsson