Tre utbildningar med Civilförsvarsförbundet

Välkomna till tre utbildningstillfällen med instruktörer från Civilförsvarsförbundet!

Krisberedskap – är du förberedd? 26 mars kl 18:00-20:15

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) gick under våren 2018 ut med ny information till alla hushåll om vad vi förväntas klara av själva i samband med en kris. Enligt de nya riktlinjerna ska vi kunna klara oss i en hel vecka. Har du koll på läget? Om inte, så är du hjärtligt välkommen till en praktiskt inriktad föreläsning där du får konkreta tips och verktyg för att själv kunna hantera konsekvenserna av en kris.

Hjärt-lungräddning och första hjälpen 9 april kl 18:00-21:45

Vad gör du om en person i din närhet drabbas av akut hjärtstopp? Med en färsk utbildning i HLR, hjärt-lungräddning, kan du känna dig lite mer förberedd om olyckan skulle vara framme. Välkommen till en viktig utbildningskväll med föreläsning och praktiska övningar i hjärt- och lungräddning.

De praktiska övningarna ger dig grundkunskaper i behandlingen av en person som fått akut hjärtstopp, genom bröstkompressioner och inblåsningar. Du får också lära dig tekniken för att bedöma den drabbades tillstånd samt kalla på hjälp. Du bekantar dig även med hjärtstartare och får träna dig på hur den används. Vi kommer också att gå igenom tekniker för luftvägsstopp.

HLR Barn och Säkra barn torsdag 2 maj kl 18:00-21:00

Vad gör du om ett barn i din närhet drabbas av akut hjärtstopp? Med en färsk utbildning i HLR, hjärt-lungräddning, kan du känna dig lite mer förberedd om olyckan skulle vara framme.

De praktiska övningarna ger dig grundkunskaper i behandlingen av en person som fått akut hjärtstopp, genom bröstkompressioner och inblåsningar. Du får också lära dig tekniken för att bedöma den drabbades tillstånd samt kalla på hjälp. Vi kommer också att gå igenom tekniker för luftvägsstopp.

I utbildningen ingår modulen ”Säkra barn”, vilken riktar sig till vuxna och äldre som umgås och har hand om barn. Vilka risker finns det i hemmiljön? Vi tar upp fallolyckor och dess konsekvenser för barn. Vattensäkerhet när det gäller barn, pool, isar, m m.

Syftet med hela utbildningen är att du som vuxen, anhörig eller ansvarig för barn ska ha verktyg för att såväl förebygga som hantera olyckor.

Var går kurserna?
Alla kurser är på Medborgarskolan, Drottninggatan 48

Vad kostar det?
Deltagande är gratis, men vi vill att ni anmäler er på 054-10 21 40, eller varmland@medborgarskolan.se

Anmälan Krisberedskap, uppge ”34652”.
Anmälan Hjärt- lungräddning och första hjälpen, uppge ”34653”.
Anmälan HLR Barn och Säkra barn, uppge ”34654”

Skutbergets Wenner Civilkurser 2019-03-08