Crowdfunding/Gräsrotsfinasiering!

Skutbergets Wenner fortsätter outtröttligt sitt arbete för ett Muminfritt Skutberget.
Stöd gärna vårt arbete genom ett ekonomiskt bidrag!

Skutbergets Wenner

Swish 123 224 4218 (Skutbergets vänner)

Bankgiro 5204-7990

Bankkonto 6246 469 748451