Manifestation vid CCC 15 nov

Skutbergets Wenner planerar i nuläget för att genomföra en manifestation fredagen den 15 november i anslutning till CCC, där Muminvärldens VD Tomi Lohikoski ska hålla ett föredrag kl.11:00 (inbjuden av Visit Värmland).

Tanken är att vi ska vara så många som möjligt utanför entrén. Återkommer med mer info om tid för samling närmare den 15 november.

För de som önskar har föreningen gula västar att låna, ni som innan har kan gärna ta på dem eller ta med dem till andra.

Bifogar ett informationskort som föreningen tagit fram och som var och en kommer kunna dela ut.

Skutbergets Wenner värnar Skutberget som ett naturnära friluftsområde, öppet och tillgängligt för alla. Dela gärna