Ekonomiskt bidrag till den juridiska processen gällande arrendatorerna på Skutberget

Skutbergets Wenner som är en ideell och politiskt obunden förening, har som mål att Skutberget ska utvecklas som ett fritt och öppet friluftsområde för alla. Karlstads kommun vill istället att ett Muminland ska etableras på området.

Det finns ett antal hinder för Karlstads kommun, innan man eventuellt kan etablera ett Muminland på Skutberget. Ett hinder är att delar av den tilltänkta marken är utarrenderad sedan decennier tillbaka. Det finns sex arrendatorer, tre ”öbor” och tre ”uddbor” som har besittningsrätt. Det handlar om enkla stugor från 1930-talet. Några har haft sin lilla stuga i hela sitt liv. Man har haft besittningsrätten i snart 90 år! Axeline Carlborg var noga med att poängtera att arrendatorernas rättigheter skulle tas under särskiltbeaktande, när hon sålde marken till Karlstads kommun 1944. Karlstads kommun har nu satt stövelns klack på arrendatorerna, för att tvinga bort dem innan en detaljplan är fastställd.

Arrendatorerna har till dags dato lagt ut en ansenlig summa pengar för juridisk hjälp. Det återstår ytterligare en tid innan juridisk hjälp träder in via försäkringsbolag. Karlstads kommun driver denna process mot arrendatorerna med hjälp av skattemedel, till förmån för Muminföretaget. Skutbergets Wenner kommer att bistå arrendatorerna, med att administrera ekonomiska bidrag från privatpersoner och företag. På detta sätt kommer alla bidrag att ställas under revision. Givetvis är de som lämnar ett bidrag skyddade av sekretess.

Den dag arrendatorernas process avslutas, kommer Skutbergets Wenner att använda eventuellt överskjutande medel till den juridiska process som föreningen kan komma att driva mot Karlstads kommun. Om föreningen skulle upphöra, kommer Skutbergets Wenners tillgångar att skänkas till en organisation som verkar i Anders Forssells anda (enligt stadgar). Skutbergets Wenner stödjer arrendatorerna med att administrera bidragen!

Välkommen med ditt bidrag som stöd till arrendatorernas juridiska process!

Sätt in ditt bidrag på Skutbergets Wenners konto i Handelsbanken bankgiro 5204-7990 eller Swish 1232 244 218 Märk inbetalningen med ”juridiskt bidrag”