Extra årsmöte 2018-05-03

EXTRA ÅRSMÖTE MED ANLEDNING AV VIKTIG ÄNDRING AV STADGAR

Den 3 maj kl. 18 håller styrelsen för Skutbergets Wenner ett extrainsatt årsmöte med anledning av stadgeändringar. På det välbesökta årsmötet den 9 april 2018 diskuterades en förändring av stadgarna och man beslutade om detta möte.

Plats: Medborgarskolan (Drottninggatan 48)
Datum: 3 maj
Tid: 18:00

Styrelsens förslag till nya stadgar (rev. 3)