Fakta om Muminparken. Del 1. Ytor.

Den röda markeringen visar den planerade Muminparkens yta. Den blå besöksparkeringen. Och den gula Skutbergets mest använda ytor sommartid. 40% av dem försvinner till Muminparken.

Röd markering: Muminparkens yta, ca 240 000 kvm, enligt kommunens pressvisning. Marken ska upplåtas med tomträtt vilket ger ägaren ett mycket starkt besittningsskydd och rätt att sälja den vidare. Parken kommer att vara inhägnad och entrébelagd sommartid. Parken i Finland är öppen 10/6–27/8 och entrén kostar 250–400 kr/person. I sin tidiga kommunikation hävdade kommunen att parken endast skulle utgöra 3% av Skutbergets yta. Senare insåg man att man räknat fel och att den korrekta siffran var 30%. Istället för att korrigera felet tog man snabbt fram en ny siffra där man nu jämförde parkens yta med hela det område där motionsspåren går ute i Sörmonskogen och fick då fram siffran 5%.

Gul markering: Skutbergets mest använda bad- och umgängesytor sommartid. Ca 40% av dessa ytor hamnar i Muminparken och blir inte längre fritt tillgängliga för allmänheten. Motionscentralen och marken kring den, med den vindskyddade barnfamiljsbadstranden, udden och ön utanför samt grillplatsen hamnar sålunda i Muminparken. Den befintliga motionscentralen ersätts av en enkel obemannad servicebyggnad på annan plats, utan servering, pool, gym, motionshall och bastu. Den hamnar sannolikt i områdets västra del i skogen på andra
sidan Bomstadvägen (utanför bild). Spåren dras om och den del som idag går längs vattnet och klipporna kan komma att helt försvinna. Motionscentralen och marken kring den, med den vindskyddade barnfamiljsbadstranden, udden och ön utanför samt grillplatsen hamnar sålunda i Muminparken. Den befintliga centralen rivs och ersätts av en enklare och ev obemannad servicebyggnad på annan plats. Sannolikt i områdets västra del i skogen på andra sidan Bomstadvägen (utanför bild). Spåren dras om och den del som idag går längs vattnet och klipporna kan komma att helt försvinna.

Blå markering: En del av fotbollsplanerna blir dessutom besöksparkering med en totalyta på ca nio fullstora fotbollsplaner. Huruvida den kommer att vara asfalterad är ännu inte känt. Enligt kommunen är parkeringen avsedd för friluftsområdet och Mumin ska anordna sin egen parkering. Entrén till Skutberget riskerar att förvandlas till en enda stor parkeringsplats.

Ladda ner faktabladet som pdf.

PS. Texten och faktabladet uppdaterades den 12 augusti efter att en uppmärksam läsare noterat att vi skrivit fel datum på öppettiderna. Samt efter att kommunens informationschef förtydligat att parkeringen som planeras är avsedd för friluftsområdet, inte för Muminlandet. Muminlandet ska anlägga sin egen parkering inom det rosa området. DS