Inbjudan till ny träff för ”Hållbara Skutberget”

När och var

Måndagen den 16/3 kl. 18.00 på Klaragymnasiet, sal 11, Karlstad

Anledning och det unika

Vi menar att detta projekt är unikt i Sverige. Vi vet ingen annan förening som tar täten på detta sätt och gör om ett antal övergripande ord i agenda 2030, till vad det i praktiken innebär för ett geografiskt område.

Förädlad inriktning på vår verksamhet

Utöver de aktiviteter som föreningen driver för medlemmarna ska vi nu tydligare fokusera på syftet med föreningen, nämligen att utveckla Skutberget enligt våra stadgar.

Från ord till handling

När du kommer på träffen får du mer svar och kan ställa dina frågor. Du kan givetvis även anmäla dig som intresserad av att delta. Vi ska försöka bli praktiska redan på mötet, så ta med kalendern och lämna förslag på hur och när du vill medverka.
Det ordnas en presskonferens i vecka 10 och där kommer säkert en del frågor att besvaras.

Så här är det tänkt att vi ska göra.

Vi räknar med att göra det i tre steg, där det tredje steget än är ett oskrivet blad.

 1. Studiecirklar
  Vi ska i grupp lära oss mer om FN:s 17 Mål om ’Hållbar utveckling’.
  Jag har som initiativtagare skrivit några korta meningar om varje mål. Cirklarna ska ifrågasätta dessa, justera dem, ta bort dem och/eller komma fram till annan beskrivning. Fokus ska vara att konkretisera vad dessa mål betyder i praktiken för området Skutberget.
 1. Barnkonventionen
  Vi knyter an till ’Hållbar utveckling’ och ser hur vi tillsammans med den växande generationen får detta att fungera i praktiken på området Skutberget. Vi behöver hjälp för att se detta ur barnens perspektiv. Vår tanke är att skolor i kommunen ska haka på för att de som blir berörda av våra tankar ska få chans att utveckla målen.
 1. Hållbara Skutberget
  När vi är klara med cirklarna och eleverna/ungdomarna har granskat och justerat materialet så att det utgår från barnens behov, då vet vi hur vi ska gå vidare.

Låter detta krångligt?

Kom på mötet så rätar vi ut frågetecknen.
Frågor innan dess besvaras av Anders Halvarsson via aha.halvarsson@gmail.com