Information om projektet ’Hållbara Skutberget’

Anledning

Förädlad inriktning på vår verksamhet

Under föregående år har föreningens aktiviteter varit inriktade på att lyfta fram fördelarna med ett Skutberget fritt från stängsel och avgifter, med oinskränkt strandskydd m.m.

Nu har kommunen tagit beslut som riskerar att förändra detta, ett beslut som överklagats av olika sakägare.

Vår roll som förening får därför en annan inriktning. Vi vill gå från ord till handling. Vi ska nu fokusera på syftet med föreningen, nämligen att utveckla Skutberget enligt våra stadgar.

Utdrag ut stadgarna: …” Föreningens huvudsyfte är att främja naturen, den biologiska mångfalden och miljön på̊ Skutberget, samt ta tillvara allmänhetens intresse av Skutberget, som ett område för fysisk aktivitet, rekreation, lärande och socialt umgänge i Anders Forssells anda. Föreningen Skutbergets Wenner skall verka för att värna och utveckla Skutberget som ett fortsatt kommunalt natur- och friluftsområde, med inriktning på̊ hälsa och friskvård, öppet för alla …”

Så här är det tänkt att vi ska göra.

Vi räknar med att göra det i tre steg, där det tredje steget än är ett oskrivet blad.

  1. Studiecirklar

Vid dessa cirklar ska vi lära oss mer om FN:s 17 Mål om ’Hållbar utveckling’.

Jag har som initiativtagare skrivit några korta meningar om varje mål. Cirklarna ska ifrågasätta dessa, justera dem, ta bort dem och/eller komma fram till annan beskrivning. Fokus ska vara att konkretisera vad dessa mål betyder i praktiken för området Skutberget.

  1. Barnkonventionen

Vi knyter an till ’Hållbar utveckling’ och ser hur vi tillsammans med den växande generationen får detta att fungera i praktiken på området Skutberget. Vi behöver hjälp för att se detta ur barnens perspektiv.

  1. Hållbara Skutberget

När vi är klara med cirklarna och eleverna/ungdomarna har granskat och justerat materialet så att det utgår från barnens behov, då vet vi hur vi ska gå vidare.

Hur kommer du med på detta?

Anmäl ditt intresse till någon eller några av de 5 studiecirklar vi ska dra igång så får du mer information. OBS! Intresseanmälan är inte bindande för dig!

Vilka grupper är det?

  • Grupp 1 ’Miljömässig hållbar utveckling’ omfattar mål 6, 13, 14, 15
  • Grupp 2 ’Social hållbar utveckling’ (del A) omfattar mål 1, 2, 3, 4
  • Grupp 3 ’Social hållbar utveckling’ (del B) omfattar mål 5, 7, 11, 16
  • Grupp 4 ’Ekonomisk hållbar utveckling’ omfattar mål 8, 9, 10, 12
  • Grupp 5 ’Genomförande’ är mål 17 och vår samverkansgrupp

Kontakta Anders Halvarsson (helst via E-post) aha.halvarsson@gmail.com

Projektet är tänkt att starta i mars månad detta år, så anmäl intresse senast 16/2 till mig.