Juridikgrupp bjuder in till gratis rådgivning

Kommunen har nu kommit ut med sin detaljplan om Temapark (läs Muminvärld) på Skutberget. Fram till den 30 juni är planen ute för samråd. Självklart jobbar föreningen med detta och hur planen skall bemötas. Vi kan inte här redogöra för exakt hur vi går till väga. Vi har dock god juridisk expertis inom föreningen som hjälper oss och jobbar för vår sak.

Som enskild kommunmedborgare kan även du dra ditt strå till stacken. Meningen med ett samråd att alla som vill skall få komma till tals. Kommunen skall svara på alla frågor som kommer in vid samrådet. Så om du tycker något är fel så är det bara att fråga på. Det finns inga dumma frågor.

Är du osäker på hur man gör så är du välkommen till någon av våra juridikmöten där vi förklarar hur man gör.

Plats: Medborgarskolan
Datum: Onsdag den 30/5 kl. 18:00 – 21:00

Förslag till detaljplan

På kommunens hemsida finns också information. https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/samrad-om-planerna/

1 reaktion på ”Juridikgrupp bjuder in till gratis rådgivning”

 1. Jag hörde att det på dagens rådgivningsmöte hade varit oklart om eller hur Länsstyrelsen hade värderat Skutbergets naturvärden. Därför skickar jag här kopia på en insändare som jag skrev till VF den 4 januari i år. För att de skulle ta in den var jag tvungen att ta bort namnen på informationskällorna, men här kommer den med namn. Jag fick aldrig något svar från kommunen.

  Skutbergets naturvärden

  Den borgerliga ledningen för Karlstads kommun vill med stöd av socialdemokraterna upplåta den östra delen av Skutberget till det finska Muminbolaget för att bygga en inhägnad upplevelseanläggning. Det betyder att den vindskyddade badviken inte längre blir tillgänglig för allmänheten och att motionscentralen och segelklubbarnas båtramp måste flyttas eller stängas. Kommunen anger som skäl för placeringen att Länsstyrelsen i Värmland har bedömt naturvärdena i den östra delen av Skutberget som lägre och mindre viktiga att bevara än de i den västra delen som domineras av klippstränder. På den informationsträff som kommunen höll den 29/11 2017 formulerade översiktsplanerare på Karlstads kommun argumentet ordagrant så här (citat från video på http://www.skutbergetkarlstad.se/filmer/): ”Länsstyrelsen har pekat på – vi ställde frågan ganska tidigt – eftersom vi har hela området i översiktsplanen utpekat för en upplevelseanläggning, då ville vi veta hur ser de på det. Skulle det vara bättre i det västra läget eller i det östra läget? Och de var mycket tydliga med att de största värdena, både för natur och friluftsliv, ligger i den västra delen.”

  Eftersom jag inte har funnit några skriftliga belägg för kommunens påstående, skrev jag till Länsstyrelsen och bifogade ovanstående citat. Jag fick följande svar av biträdande enhetschef, samhällsbyggnad, Länsstyrelsen: ”Kommunen hävdar enligt dig att Länsstyrelsen skulle sagt att naturvärdena är högre på västra delen av Skutberget än den östra delen och att man därför valt att placera Muminparken på den östra delen. I vilket skede skulle kommunen ha ställt den frågan? Den har mig veterligen inte ställts i den nu pågående diskussionen om Muminparken. Däremot har det genom åren gjorts flera detaljplaner och utredningar gällande Skutberget och i samband med dessa har naturligtvis naturvärdesfrågor berörts. Däremot kan jag inte se eller dra mig till minnes att den östra delen ställts mot den västra på det sätt som jag tolkar din fråga. Du får nog be kommunen vara mer specifika i vad de i så fall syftar på.”

  Med anledning av ovanstående motstridiga citat vill jag nu be Karlstads kommun att offentligt presentera de dokument som de påstår skulle visa att Länsstyrelsen har bedömt naturvärdena i den östra delen av Skutberget som lägre än i den västra.

  Bengt Hällgren

Kommentarer inaktiverade.