Juridikgruppen har träffat Länsstyrelsen

Skutbergets Wenners juridikgrupp har tisdagen den 28/8 träffat representanter från Länsstyrelsen i deras yttrande kring detaljplanen och visionen om Skutberget. Vi hade ett mycket bra samtal och en konstruktiv dialog med de handläggare som hanterar frågan.

Länsstyrelsens handläggare uttalade att det var bra att träffa en sakkunnig grupp, med en annan information i ämnet Skutberget än den man fått från andra intressenter.

Juridikgruppen betade av de frågor som för föreningens medlemmar varit oklara, och svaren blev tillfredsställande. Vi har nu fått en klar bild om hur vi ska gå vidare i ärendet, och vi kommer fortsätta att ha en kontakt med de berörda handläggarna. Syftet är att förse dem relevant information inför den kommande granskningsrapporten.

Ordförande

Thomas Martinsson