Skutbergsdebatten 1 sep

I lördags den 1 sep hade Skutbergets Wenner som är en politiskt obunden förening, bjudit in till en politikerdebatt om Skutberget. Våra politiska partier och deras företrädare hade där möjlighet att redogöra, för vad man har för tankar och idéer om just Skutberget.

Samtliga tolv partier som deltar i det kommunala valet den 9 sep 2018 deltog. (Fi) var även de inbjudna, men eftersom de inte deltar i valet lokalt i Karlstad, så avstod man. Varje parti fick 5 minuter att fritt redogöra för sitt partis ståndpunkt i Skutbergsfrågan. Alla partier följde tågordningen i inbjudan, förutom (S), (C) och (L). (S) och (C) försökte att dra sitt lokala valmanifest, men tillrättavisades av moderatorn med att följa ämnet enligt inbjudan. Moderatorn valde här att läsa texten i inbjudan, om den mot förmodan skulle ha förbisetts. (L) talade redan i inledningen om att man inte tänkte diskutera Skutberget över huvud taget, vilket var lite märkligt!

När sen åhörarna fick möjlighet att ställa frågor, så märktes det en märkbar brist i kännedom om ämnet och kostnader för temaparkens etablering. Detta från just de partier som förespråkar temaparkens placering och förträfflighet. Men det fanns ett ljus i tunneln under förmiddagen, från de partier som tar avstånd ifrån temaparkens placering. Här finns en betydligt större andel som har goda kunskaper i ämnet. (M) var tydligast med att förespråka temaparkens förträfflighet, men det var ju väntat. Även (KD) och (C) tror på idén och är försiktigt positiva. (L) uppfattas som om de känner att Skutbergs frågan är jobbig och tar för mycket fokus ifrån deras hjärtefrågor, men är fortsatt positiva till Muminsatsningen. (S) och (MP) är även de positiva och tycker det här är bra för Karlstad. (S) ser Karlstads kommuns hantering av temaparkens etablering, som vilket planärende som helst.

Slutsatsen av dagen är att (S) och (M) är drivande i Skutbergsfrågan och temaparkens placering, men där (KD), (L), (C) och (MP) hakar på idén. De partier som klart tar avstånd ifrån temaparkens placering på Skutberget är (K), (V), Karlstads Framtid, Karlstadpartiet, (SiV) och (SD).

Jag får härmed också tacka våra politiska partier och deras företrädare för deras medverkan i debatten. Ett särskilt tack ska också ges till vår eminenta moderator Marika Örtqvist.

Ordförande

Thomas Martinsson