Livfull debatt i Kommunfullmäktige 22 Feb

”What’s in it for Karlstad?”

Kommunfullmäktige startade med en halvtimmes interpellationsdebatt i Kommunfullmäktige med bl.a. Lena Grip (V), Per-Samuel Nisser (M) och Ljubica Jasic Modin (SD).

Livfull debatt om förstudie till Muminpark VF 22 Feb

Se webbsändning från kommunfullmäktige på kommunen hemsida.