Medlemsbrev

Hej Skutbergsvänner!

Det här året har varit det märkligaste i mannaminne och kommer att finnas med i framtidens historieböcker. Jag menar då det hemska virus som härjar och som nu verkar återkomma i vågor, precis som Spanska sjukan gjorde för lite mer än 100 år sedan. Historien går som ni vet alltid igen!

De aktiviteter som föreningen planerat inför våren, sommaren och hösten har måst ställas in för att inte bidra till smittspridningen. Enligt stadgarna ska föreningen ha sitt årsmöte senast i april varje år, men på grund av den extra ordinära situationen har vi nödgats att flytta fram det på obestämd tid. Föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Styrelsen i dess nuvarande utseende fortsätter sina uppdrag, tills att nästa årsmöte går att genomföra på ett betryggande sätt. Vi uppfyller med detta beslut även de krav som vår bank ställer på oss som förening.

Skutbergets Wenner fortsätter med sina sociala onsdagspromenader, givetvis på ett förespråkat behörigt avstånd. Jag kan verkligen rekommendera ung som gammal att komma ut i naturen och stressa av under trevliga former. Promenaderna går av stapeln varje onsdag, där vi samlas utanför Motionscentralen kl. 14:00. Man väljer själv tempo och hur långt man vill gå, välkomna att delta!

Styrelsen arbetar kontinuerligt genom kontakter med Karlstads kommuns ansvariga för Skutberget. Detta med att ha en god dialog om hur vi vill se en upprustning och utveckling av området. Här krävs långsiktighet och tålamod för att kunna uppnå ett gott resultat.

När det gäller Skutbergets Wenners överklagan till Mark- och miljödomstolen, så har vi inget nytt att informera om. Det enda som har hänt är att ärendet har flyttats över till domstolen i Växjö, eftersom det enligt ansvarig i Vänersborg fanns jäv i den egna domstolen. En av Karlstads kommuns stadsarkitekter fungerar nämligen som sakkunnig i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
Detta föranledde ett byte, men först efter nio månader, vilket är mycket märkligt!

Jag kan också berätta att vi som förening valde att ha ett nära samarbete med de fastboende på Axelines väg. Vi ville på detta vis gardera oss eftersom vi inte visste om vi skulle godtas som yttrandepart. På detta vis kunde vi få med alla våra överklagandepunkter.
Jag vill härmed tacka föreningens eminenta juridikgrupp för ett gott arbete.

Skutbergets Wenner valde även att samla in pengar som ett juridiskt bidrag till arrendatorerna på udden och Ytterholmen. Föreningen kommer att överföra detta gräsrotsfinansierade bidrag till arrendatorerna innan årets slut.
Jag vill även passa på att påminna om medlemsavgiften som ligger på 50 kr för enskild och 100 kr för en hel familj (obegränsat antal familjemedlemmar, boende på samma adress).
Bankgiro 5204-7990 Swish 1232 244 218 Obs! skriv namn och födelsedatum på inbetalningen.

Var rädd om Er och håll i och håll ut, både när det gäller pandemin och Skutberget. När det gäller pandemin så får vi hoppas på ett vaccin, synd bara att det inte går att vaccinera mot dåliga detaljplaner! När det gäller Skutberget så kommer förnuftet att segra, med att Mark- och miljödomstolen kommer att avslå ärendet med skäl som finns i lagtexten, tro mig!

Hälsningar

Thomas Martinsson
Ordförande Skutbergets Wenner

Medlemsbrev som pdf