Nu blommar det på Motionscentralen igen!

När Skutbergets Motionscentral stängdes i dec 2016 slängdes alla de stora gröna blommor som förr prydde lokalerna på tippen. Så när centralen nyligen öppnades igen stod man därför helt utan blommor. Det såg litet torftigt ut tyckte vi. Så för att råda bot på det har Skutbergets Wenner via samarbete med Kalenius Växtcenter lånat ut en härlig uppsättning palmer som numer förskönar entréhallen. Visst ser det litet trevligare ut?