Nyhetsbrev – December

Hej Skutbergsvänner!

Skutbergets Wenner har nyligen haft sina årsmöten för 2019 och 2020, som vi på grund av den pågående pandemin har varit tvingade att flytta fram.

Vi tog beslutet om framflyttande i ett tidigt skede enligt rekommendationer från myndigheter, men främst av omtanke om våra medlemmar.

Pandemin har slagit hårt mot allt och vi ser nu återigen en uppgång av smitta, vilket är oerhört tråkigt. Jag hoppas verkligen att det här är sista vågen, så att vi alla kan återgå till ett någorlunda normalt liv och samhälle.

Det positiva för oss som älskar Skutberget var de två domar, som under året kom från Förvaltningsrätten och Mark- och miljödomstolen. Förvaltningsrätten pekade på ett otillåtet gynnande av enskild näringsidkare och svaret från Mark- och miljödomstolen blev en orgie av tillrättavisningar mot Karlstads kommun.

I samband med domstolsutfallet från Mark- och miljödomstolen är nu Skutbergets Wenner sakägare på Skutberget.

Föreningen valde också att laglighetspröva den numer välkända lekparken och klätterleksaken framför Skutbergsgården. Det kan tyckas småaktigt för den som inte är insatt lagar och regler. Föreningen har framställts av några politiska företrädare som lierade med Herodes barnamördaren. Detta är ju bara trams och tillhör det politiska fulspelet med smutskastning.

Enkelt förklarat så måste alla enligt lag söka bygglov (gäller även Karlstads kommun), men man måste även söka strandskyddsdispens om man tänker uppföra någon form av byggnad eller installation inom strandskyddat område. Vanligtvis 100 meter men kan vara utökat till 300 meter, vilket är fallet på en stor del av Skutberget.

Föreningen har inte gjort detta för att vara elaka mot barn, utan vi vill bara pröva om Karlstads kommun har begått en lagöverträdelse. Det handlar om att begränsa fortsatt byggnation inom strandskyddat område. Om inte, kan kommunen i framtiden hävda att marken redan är ianspråktagen för att på så vis kunna fortsätta med fler byggprojekt.

För kännedom så hade styrelserepresentanter även ett möte på Skutberget med berörd förvaltning. Vi påpekade då vart strandskyddsgränsen gick och diskuterade även en lämplig placering av den nu aktuella lekparken. Man kunde således ha undvikit detta trassel om man lyssnat, men tyvärr så gjorde man tvärt om. Mark- och miljödomstolen har nu nyligen även gett föreningen rätt i dessa två fall, vilket bevisar att vårt ställningstagande inte varit fel. 

Styrelsen arbetar även kontinuerligt med att försöka föra en dialog med kommunala representanter, vilket är oerhört svårt. Svårare blev det efter domstolsutfallet, då redan inplanerade möten avbokades med oförklarliga skäl. Det politiska styret har nu gått ut med att man ska ha en dialog och föra samtal med föreningar och organisationer om Skutbergets framtid, så nu är det upp till bevis!  

Skutbergets Wenner arbetar också för att göra Skutberget ännu bättre, med att fungera som en nod för andra föreningar och verksamheter. Det finns många föreningar som vill etablera sig eller som redan är etablerade på Skutberget, vilka vi vill samverka med. Föreningen vill också ha konstruktiva samtal med Karlstads kommun, som vi ser som en förutsättning för att lyckas. Just nu arbetar styrelsen med att få till ett förråd och en föreningslokal ute på Skutberget. Föreningen kan även tänka sig att dela lokal med någon annan förening som idag står utan, vi får se vart detta leder. 

Jag vill också passa på att tacka alla (ingen nämnd ingen glömd) som lagt ner så mycket ideell kraft och som ledde till att Skutberget räddades. Det har ju dessutom aldrig handlat om något hat mot Mumin och dess verksamhet, som det hävdats, utan den helt vansinniga idén med att förstöra Skutberget.

Vi får hoppas att kommande år blir ett bättre år för mänskligheten, men även för Skutberget. 

Jag vill innerligt tro att våra förtroendevalda har tagit sitt förnuft tillfånga och följer folkviljan om Skutberget, med att ta rätt beslut!

Motionscentralen fyller faktiskt 50 år i september 2022 och det kommer vi naturligtvis att fira.

Årsmötet beslutade även att inte höja medlemsavgiften för 2021, utan den är fortfarande 50 kr för vuxen och 100 kr för en familj. 

Det närmar sig också en stor högtid där man vill träffa nära och kära, men var försiktiga. Var rädda om varandra och till de som ni inte kan träffa, skicka ett riktigt julkort och slå en signal eller två.

Vila Er, ät god mat, umgås med släkt och vänner, ta en tur till Skutberget för en promenad eller ett uppfriskande vinterbad och bada bastu efteråt!

Ni får nu ha en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Thomas Martinsson