Nyhetsbrev – Oktober

Härmed inbjudes ni till Skutbergets Wenners årsmöte.

Årsmötet avser verksamhetsåren 2019 och 2020.

Datum: 2021 11 10 (onsdag) Tid: kl. 18:00 

Plats: Nöjesfabriken, Herrhagen, Karlstad.

Sedvanlig dagordning vilket framgår av stadgarna på hemsidan.

Skutbergets Wenners årsmöte är endast för medlemmar. 

Legitimering sker med Ert medlemsnummer = födelseår och datum + tresiffrigt nummer,
Detta gör vi för att säkerställa röstlängden.

Nu är det äntligen dags att genomföra vårt årsmöte, efter att ha flyttats fram två gånger på grund av pandemin och restriktioner.

Styrelsen valde i ett tidigt skede att skjuta på årsmötet, eftersom vi inte på något sätt ville utsätta våra medlemmar för fara. Vi valde således att strikt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Styrelsen övervägde också att ha ett digitalt årsmöte, men på grund av att alla inte kan eller har tekniken så valde vi att avstå. Det kan eventuellt även uppstå oklarheter kring röstlängder med digitala årsmöten.

Föreningen har hela tiden varit under lupp av motståndarsidan, med att kontrollera allt vad vi företar oss. Vår policy har då varit att ingen ska hitta några regel- eller tillståndsöverträdelser av Skutbergets Wenner.

Väl mött hälsar styrelsen!