Nyhetsbrev – Februari

Här kommer senaste nytt från nya styrelsen.

Vi hade årsmöte den 15/2 2023 och vissa förändringar gjordes i styrelsen:

Vi tackade av Thomas Martinsson, som så förtjänstfullt lett oss under de svåra åren. Ni har säkert läst om detta i hans utskick nyligen. Han fick många uppskattande ord i samband med att han slutade men det är nog inte sista gången vi hyllar honom, han är värd en rejäl avtackning.

Nu har jag (Anders Halvarsson) tagit över uppdraget som ny ordförande.

Styrelsen i övrigt består av:

Anders Lindhe, Anders Johansson, Jessica Gilbert, Lars B Dahlberg, Helén Burman samt som suppleant Göran Svensson.

Vi ändrar nu i viss mån inriktning eftersom vi äntligen kan ägna oss åt det som är grundtanken i föreningen.

Vi ska förvalta och utveckla området Skutberget så det förblir ett öppet område för friluftsliv och rekreation. Detta gör vi i samråd med kommunens tjänstemän som vi numera har en bra relation med.

I vår verksamhetsplan för detta år nämner vi ett antal punkter. Denna plan kommer att finnas på vår hemsida. En punkt i planen är att vi ska se över vår IT så det kan tänkas att det uppstår vissa dröjsmål under resans gång.

För att kunna genomföra de punkter vi nämner i verksamhetsplanen söker vi personer som vill vara med på resan genom att ställa upp och hjälpa till på samma sätt ni hittills gjort.

Vi ska bilda tre olika kommittéer (eller grupper om ni föredrar vanlig svenska).

Grupp nr 1 Kontaktgrupp

Gruppen ska hålla kontakterna levande med externa företrädare, det kan gälla kommunen, regionen, studieförbund, skolor, universitet med mera.

Allt detta för att vi ska hålla oss informerade och samtidigt kunna ge information till andra om vad som kan vara på gång.

Grupp nr 2 Aktivitetsgrupp

Denna grupp ska ägna sig åt att ha kontakt med föreningar som nyttjar eller vill nyttja Skutberget och som kan behöva vår hjälp. Här önskar vi få in personer som är aktiva i andra föreningar så vi kan hjälpas åt med utvecklingen av området.

Gruppen ska även ta initiativ till aktiviteter i egen regi, kanske utifrån tips som kommer från kontaktgruppen.

Grupp nr 3 Grupp för informationsteknik (IT)

Vi behöver stöd och hjälp med vår IT. Det gäller hemsidan, sociala medier, medlemsutskick med mera. Det är komplicerat att driva en av kommunens största förening så vi behöver all hjälp vi kan få med detta.

Vi hoppas nu att det vi har på gång ska göra att vi får flera nya aktiva medlemmar. Känner du att du vill bidra i någon av dessa grupper eller på annat sätt, hör av dig till adressen för medlemmar.

Varje grupp bör vara högst 8 personer så det gäller att hugga snabbt om du vill vara med.

För att få en bra sammansättning kommer vi i styrelsen att ställa samman grupperna.

Så en liten påminnelse.

För att vi ska kunna genomföra det vi vill behöver vi även påminna om att vi har en medlemsavgift på 50:- per person. Familjeavgiften är 100:- för hela familjen, under förutsättning att familjen bor på samma adress. Vi är tacksamma för att ni kollar att ni har betalat.

Härliga hälsningar från er nye ordförande

Anders Halvarsson