Nyhetsbrev – Februari

Hej Skutbergsvänner!

Åren går fort och det har nu gått mer 6 år sedan jag började engagera mig i Skutbergets framtid.

Under hösten 2016 började jag och en vän med lite efterforskningar om att eventuellt kunna få köpa Motionscentralen och Skutbergsgården. Vi var dock inte ensamma om detta utan det fanns fler som hade funderat på samma sak. Tyvärr så fick ingen av oss någon återkoppling på våra förfrågningar.

Den 17 januari 2017 så medverkade jag och många andra vid ett stormöte på Sundsta Herrgård, där politiken skulle få svara på vår undran vad som var i görningen. Ni som var där vet ju att det var få förtroendevalda där och att vi inte fick reda på något matnyttigt. Denna kväll bildades även föreningen i sin ursprungsform. Tack alla ni som medverkade till detta, ingen nämnd ingen glömd!

Den ursprungliga föreningen vars namn var Skutbergets Vänner arbetade intensivt med att få Motionscentralen återöppnad, vilket var föreningens huvudmål. Vi gjorde ett antal skarpa skrivelser till kommunen för att få reda på vad som var på gång. Den sista skrivelsen bet nog ganska hårt och kommunledningen kände sig pressad i att kalla till presskonferens, där Muminparken presenterades i slutet av april 2017.
Det var efter denna pressträff som opinionen växte till orkanstyrka och vi blev helt enkelt tvungna att omorganisera oss. Nystarten skedde i juni 2017 och markerades med gammalstavning av Skutbergets Wenner. Jag vill nu passa på att tacka Sofia Nordström på Medborgarskolan, som hjälpte oss med lokaler och utbildning i hur man organiserar en stor och snabbt växande förening.

Det jag tar med mig som avgående ordförande är alla trevliga och duktiga människor som jag träffat under åren. Många av Er trodde jag aldrig att jag skulle ha något gemensamt med eller bli vän med. Tack alla ni som bidragit till att vi lyckades med att rädda Skutbergets friluftsområde till framtida generationer, vilket jag hoppas att de kommer vara tacksamma för.

Det har även funnits en annan sida som är mindre trevlig, med en rad fula påhopp. Det värsta av allt var de ofredanden nattetid som jag och min sambo blev utsatta för i vår bostad.

Jag fick också en helt annan insikt i hur kommunen styrdes och hur demokratin verkligen fungerar. Hyser efter denna juridiska process den allra största respekt för våra svenska domstolar.

Det finns faktiskt så mycket material i ämnet att det skulle räcka till en avhandling eller bok.

Jag tror att den nykomponerade styrelsen kommer att klara uppdraget mycket väl.

Vi får även hoppas att de lyckas bättre med att föra dialogen vidare med Karlstads kommun, vilket Skutberget behöver. Föreningen och jag som ordförande har hela tiden arbetat med erbjudanden, förslag och propåer, tyvärr så har återkopplingen varit svag ifrån kommunens sida.

Jag gick nyligen igenom den mängd skrivelser som producerats under åren och kommunens återkoppling ligger så lågt som ca 15%. Det är en skrämmande låg siffra!

Orsaken till att jag inte tänker ställa upp för omval är av omtanke för Skutbergets Wenner, således ingen osämja. Mitt engagemang och arbete har inneburit att jag trampat på många ömma tår, vilket jag varit fullt medveten om. Det är nog så att jag som person är så starkt förknippad med motståndet till temaparken och äventyrslekparkens placering, att jag blir ett hinder för föreningens fortsatta arbete. För mig är det lite kluvet att lämna ordförandeskapet med så ofantligt mycket nedlagt arbete.

Tack återigen alla ni som medverkat till att vi lyckades rädda Skutberget ifrån dessa tokerier.

Vi kommer säkert att träffas på Skutberget eller ute på stan, men då inte som ordförande för Skutbergets Wenner.

Hälsningar

Er avgående ordförande

Thomas Martinsson