Samarbete och erfarenhets utbyte

Här kommer lite kort info om vad som hänt senaste veckan

Besök från Motala

Tisdagen den 18/9 hade vi i styrelsen besök av en delegation ifrån Motala. De har en liknande utveckling med sitt Varamo som vi har med vårt Skutberget. Se www.varamonsvanner.se. Vi har kommit överens om att samarbeta och hjälpa varandra, samt utbyta erfarenheter. Det är tydligen inte bara Karlstad som begåvats med kreativa politiker med hybris, utan även andra städer i Sverige.

Styrelsemötet i september

Tisdagen den 25/9 hade vi styrelsemöte i föreningen. Den viktigaste punkten på mötet var planeringen inför föreningens info eftermiddag/kväll, som kommer att gå av stapeln under oktober. Vi återkommer närmare med datum, tid och plats för info träffen. Vi diskuterade även föreningens första årskalender, som snart går i tryck för försäljning. Håll ögon och öron öppna!