En kraftmätning eller politisk resursuppvisning?

Aldrig någonsin har politikerna i Karlstad mött ett mer kompakt motstånd mot ett politiskt förslag, än förslaget om en temapark på Skutberget!

Aldrig tidigare har politiken mött kommuninnevånarna med en mer omfattande och dyrbar propaganda för att nå sitt mål.

Aldrig tidigare har politiken mötts med större misstro, efter påkostade utredningar i sent skede, som fått klart utsatta mål.

Aldrig tidigare har ett politiskt projekt mötts med en mer kompakt demonstration.

Ännu ett utspel där de lokala företagen – exkl. hotell och restauranger – ställs åt sidan!

4 helsidor i Karlstadsliv, plus kommundirektörens försäkran att ”vi gör vårt yttersta för dej som karlstadsbo” (vad är alternativet – gå på sparlåga?), stort uppslag på karlstadsrummet (Bibliotekshuset), en hel vägg på ett av husen på Skutberget. En lång rad insändare och debattartiklar, som avses förklara det ”vi vanliga” inte förstår, varken av nyttan för kommunen eller konsekvensen för den framtida dispositionen av området.

Och detta efter att all grundläggande service ställdes av 2017. Basala delar öppnades senare efter en massiv proteststorm.

När man sedan läser i DN att P-S Nisser gärna ser att kommunpolitiken får MER makt, blir men verkligen mycket fundersam hur vi väljare kommer in i den bilden. ”Demokrati” vart fjärde år med full politisk handlingsfrihet under mandattiden, är knappast ett framtidsscenario man vill se!

Är det verkligen värt att ta en så här fatal strid för att nå ett relativt litet delmål?

Vore det inte mer förtroendeskapande att backa och ta om från början, med en konstruktiv dialog hur Skutberget kan utvecklas i samarbete med lokala företag och föreningar. Att ta vara på det redan goda rykte Skutberget har, och öppna för de lokala företagen. Med olika event och med marknadsföring (som helt saknats i snart 12 år) kan tillströmningen till FC och andra övernattningsalternativ få en lika stor och mer jämn fördelning under året. Antal årsarbeten kommer säkerligen att vara i nivå med en delårsöppen temapark.

Vi ser tillräckligt många fatala paralleller för att låta marknaden ta hand om det framtida initiativet.

Egentligen räcker det att Linda Larsson och (S) lyssnar med det stora örat i sina medlemsled! Miljöpartiets medverkan i detta är än mer förvånande!

Att en fråga av denna dignitet blir en valfråga är verkligen inte uppbyggligt för varken Karlstad som varumärke eller för Karlstads politiker!

Låt oss i stället jobba för att utveckla Skutberget till ett motions- event- och friskvårdsområde av högsta klass!

Men saken avgörs i valet den 9 september och då är varje röst, en röst för vilken politisk framtid karlstadsborna vill leva med!

Owe Nordling

Pensionär och demokrat