Sista chansen att yttra sig om Skutberget temapark

Hej Skutbergsvänner!

Det här är ett viktigt meddelande och en uppmaning från föreningen Skutbergets Wenner, angående granskning av detaljplan för Skutbergets temapark.

Senast den 20 juni ska samtliga yttranden vara inlämnade till Karlstads kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Fatta pennan eller tangentbordet, gör en insats för nutida och framtida generationer. Det här är sista chansen för oss vanliga medborgare, som inte är sakägare på Skutberget att yttra sig! Har ni yttrat Er tidigare så använder ni samma argument som tidigare, men ni kan fylla på med fler saker. Håll Er strikt till sakfrågan och utelämna personliga tyckanden om temaparken, för det saknar relevans. Det gäller nu att det kommer in så många yttranden som möjligt med bra synpunkter, som kan bli jobbiga för Karlstads kommun att komma förbi, bl.a strandskyddet, Vänern som riksintresse m.m. Det är heller inte svårt att skriva ett yttrande. Det går bra att skriva för hand eller på dator. Man kan lämna handlingarna direkt vid receptionen på samhällsbyggnadshuset (inre hamn) eller på kontaktcenter (bibliotekshuset), begär kvitto på inlämning.

Det går också bra att skicka per brev eller E-post.

Märk brevet med granskning detaljplan Skutbergets temapark och eller Dnr: SBN-2017-201.
Adress: Karlstads kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Håll modet uppe, för det här kommer vi att vinna! Använd Er av våra gemensamma demokratiska rättigheter med rätten att yttra sig! Gör vi inte det, så tror våra politiker och chefstjänstemän att det är fritt fram göra vad de vill!

Thomas Martinsson
Ordförande Skutbergets Wenner