Skutbergets Wenner gästade P4 Värmland

Tisdagen den 19/9 gästade Skutbergets Wenner Sveriges Radio P4 Värmlands morgonprogram. Skutbergets Wenner var inbjudna för att prata om hur föreningen ser på den tidvis hårda ton som förekommer i debatten kring Skutbergets framtid. Här kan du lyssna på programmet.

Skutbergets Wenner vill vara tydliga med att föreningen tar avstånd från alla former av trakasserier, hot och kränkningar mot såväl privatpersoner, tjänstemän, politiker som andra offentliga personer . Vi vet att det känslomässiga engagemanget

i ämnet är stort eftersom Skutberget ligger Karlstadborna varmt om hjärtat. Det finns många sätt för de som vill påverka att engagera sig i det arbete föreningen bedriver. Just nu ligger stor fokus för föreningen på att skapa och upprätthålla en bra dialog med eventuella samarbetsparter och sprida föreningens budskap. Här kan du göra en viktig insats.

Vill du vara med och bidra i föreningens aktiva arbete för att bevara och utveckla Skutberget som ett attraktivt friluftsområde öppet för alla? Kontakta oss här!

Vill du bli medlem i föreningen och därmed stödja det arbete vi gör? Då ansöker du om medlemskap här!