Nyhetsbrev – April

Hej Skutbergsvänner!

Nu har det gått mer än ett år av pandemi och smittspridning. Virusets spridning når tyvärr nya och tråkiga höjder för varje dag. Det som är positivt är att vaccineringen börjat ta fart och förhoppningsvis är alla över 18 år vaccinerade till sommaren. Med detta i åtanke, en kommande vår och sommar, så får vi hoppas att det tar knäcken på viruseländet.

Åren går fort och vår kamp för Skutberget som ett friluftsområde fritt från stängsel och avgifter, har nu pågått i mer än fyra år!

Det börjar nu hända lite intressanta saker, som många av er säkert har läst i media. Förvaltningsrättens skarpa dom har skapat en politisk splittring, där Socialdemokraterna inte vill överklaga domen. Samtidigt säger man inte nej, utan väljer att lägga ner sina röster i frågan. Det blir då fortfarande möjligt för det blågröna styret att behålla en majoritet för att överklaga domslutet i Förvaltningsrätten.

Även kring äventyrslekparken som kommunen börjat bygga inom strandskyddat område har det blivit en livlig debatt. Åtgärden är givetvis tillståndspliktig, men kommunen valde att hoppa över denna process. Den genvägen blev ett dåligt val och det minsta man kan begära av kommunen är att följa våra lagar och regler.
Nu är det så att vi i Skutbergets Wenner inte missunnar barnen en äventyrslekpark, men precis som alla andra fastighetsägare måste kommunen söka de tillstånd som erfordras.

I februari 2020 hade representanter för föreningen ett möte med förtroendevalda och tjänstemän ute på Skutberget. Mötet var påkallat av styrelsen, där vi ville diskutera bland annat användning, skötsel och underhåll av fastigheterna.
Vi kom osökt in på strandskyddet under detta möte och den vid mötet deltagande tjänstemannen var väl medveten om dess omfattning. Det kom även en fråga från kommunen om den nu aktuella äventyrslekparken, men som vid detta tillfälle inte beskrevs vara så stor och omfattande.
Undertecknad ställde då en fråga, varför det var så bråttom att genomföra byggnationen av äventyrslekparken? Varför går det inte att vänta tills utslaget av detaljplanen för temaparken är avgjord? Vi fick dock inget svar på detta!
Vårt förslag blev då att förlägga äventyrslekparken längre västerut, sett från Forssellstugan och förråden. För er som kommer ihåg, så låg det en gång i tiden några grillplatser och en lekplats där.
Som återkoppling till det fysiska mötet fick förtroendevalda och tjänstemän ett e-brev, där föreningen ville se en placering längre västerut och utanför strandskyddet.

Kommunen har efter detta möte istället valt att placera äventyrslekplatsen dikt väster och söder om Forssellstugan och förråden, mot Vänern. Detta trots vår diskussion och information i ämnet, samt tjänstemannens kännedom om strandskyddets omfattning.

Kommunen har i dagarna även lagt ut detaljplanen för visionen på samråd. Jag uppmanar er att gå in på kommunens hemsida eller besöka Karlstadsrummet i bibliotekshuset, för att se och läsa igenom planen. Givetvis ska ni som har synpunkter på denna detaljplan, skriva ner detta så snart som möjligt och skicka in till kommunen innan den 23 maj.
Nästa besked som vi alla väntar på är i från Mark- och miljödomstolen, och för den som är intresserad finns Karlstads kommuns svaromål på kommunens hemsida.
Arrendatorernas ärende står också på tur och ligger nu i Arrendenämnden för kommande behandling. Föreningen har valt att stötta arrendatorerna med gräsrotsfinansiering till deras juridiska omkostnader. Vi ser arrendatorerna som en viktig hörnsten i att behålla vårt omtyckta friluftsområde i dess nuvarande omfattning.
Tyvärr har kommunens hantering av arrendatorerna bidragit till stark oro hos några, vilket bidragit till ohälsa. Från föreningens sida tycker vi att detta är mycket sorgligt, men vi ska försöka att bistå våra medmänniskor efter bästa förmåga. Vi håller tummarna för arrendatorernas fortsatta kamp, så att de får behålla sina mysiga små stugor. En del av arrendatorerna har faktiskt haft sina stugor i familjen i snart 100 år!

Ett första steg har nu tagits i rätt riktning genom Förvaltningsrättens dom och jag är övertygad om att vi kommer att gå segrande ur denna kamp. Nu gäller det bara att se positivt på framtiden och hoppas på en varsam utveckling av friluftsområdet, och att man först och främst vårdar det som redan finns.
Håll er nu friska och var rädda om varandra, så ses vi förhoppningsvis på en Skutbergsdag till hösten.

Ordförande Skutbergets Wenner

Thomas Martinsson