Nyhetsbrev – September

Hej medlem!

Nu är det snart bara en dag kvar innan tiden för att lämna synpunkter på Karlstads kommuns Översiktsplan 2050 går ut.

Vi uppmanar våra medlemmar att gå in på kommunens hemsida och tycka till om Skutbergets framtid senast den 30 september.

Länken bifogas här: https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/oversiktsplan-2050

Vi bifogar ett förslag på text, men det bästa är om ni använder era egna ord.

”Jag anser att Planprogram från 20110831 på ett bra sätt beskriver de intentioner som kommunen bör ha med Skutbergets friluftsområde. Vi menar dock att förslaget med en temapark på området ska lyftas bort i Översiktsplanen. Fastigheten Fintratorp 2:2 bör reserveras för friluftsliv, rekreation, bad, motion och hälsa samt idrott.”

(Beakta att den yta som var avsedd för Muminparken (27 Ha) fortfarande finns kvar som ett område för besöksnäring!)

Försök att poängtera detta i ert yttrande på Översiktsplanen. 

Med Vänlig Hälsning

Thomas Martinsson