Enastående möjligheter med människan i fokus

Skutbergets Friluftsområde i Karlstad. Bara namnet, ger mig en känsla av rofylldhet. Att det där finns enastående möjligheter till rekreation och motion i olika former. Gör ju inte platsen direkt sämre. Att blicka ut över Kattfjordens glittrande vatten, får i alla fall mig att må riktigt bra. Jag kan vara hur stressad som helst, men när jag kommer till Skutberget vid motionscentralen med inramningen av klipporna. Då infinner sig ett lugn, som bara väller över mig. Mina funderingar över hur jag ska få ihop min vardag, är som bortblåst. Jag får energi av att bara finnas till. De problem jag just då funderar på. Finns kvar, men känns inte så stora längre. Det är lättare att hantera vardagsbekymren, när man får varva ner.

Vågorna slår in mot klipporna. Ett härligt ljud när våg efter våg träffar klipporna. En annan sak, som är påtaglig. Är naturens olika ljud. Vindsuset från träden, som finns i närheten. I övrigt, en helt underbar tystnad. En tystnad som vi alla så väl behöver. Tysta platser är en bristvara i vår bullriga tillvaro i tätorterna. Jag tror, om fler människor verkligen tog sig tid, att ta hand om sig själva. Få lugn och ro i själen, då tror jag vi skulle få ett betydligt sundare samhälle. Ett samhälle som ännu bättre än idag, kan skapa förutsättningar för att mer effektivt ta till vara på människans behov. Helt enkelt sätta människans behov i fokus. Inte enbart se saker och ting utifrån ekonomiska värden.

För att avsluta detta inlägg om Skutbergets Friluftsområde, som vi vill rädda från ”Mumifiering”.
Skutberget måste även i fortsättningen vara fritt från stängsel och avgifter. När det gäller motståndet mot Muminvärlden på  skutberget, som jag ännu en gång vill understryka. Jag och många med mig, vi är inte emot Muminvärlden. Det är placeringen av Muminvärlden på Skutberget vi är emot!
Om vi ska låta Muminvärlden över huvud taget ska få etablera sig i Karlstad och Värmland, det är en helt annan fråga.
Avslutar med att rikta en vädjan till kommunens politiker, avbryt omedelbart planeringsarbetet för etablering av Muminvärlden på Skutberget och satsa istället på att tillsammans med kommunens invånare, föreningsliv utveckla Skutbergets Friluftsområde!
Det är aldrig för sent att ändra sig. Om jag vore politiker, skulle jag vara lyhörd för vad kommuninvånarna tycker. När nu opinionen ”så lavinartat” växer sig allt starkare dag för dag, måste man som politiker förstå vad opinionen mot Muminvärldens etablering på Skutberget står för.
Och till sist. Vad är egentligen demokrati? Den frågan har jag mer och mer funderat på under denna höst!
Önskar alla en riktig bra julhelg!

Torsten Jarnstam