Extrainsatt möte om samrådsyttranden 18/6

Representanter från föreningen som är väl insatta i de dokument som rör Skutbergets utveckling finns på plats för att hjälpa medlemmar med sina samrådsyttranden. Var och en måste själv tänka ut vilka synpunkter man vill lämna till kommunen men vi kan guida er hur man kommer igång med sitt skrivande och var man lämnar synpunkterna.
Dag och tid: Måndag 18/6 kl 17-19
Plats: Medborgarskolan sal 204
Välkommen!