Föreningens yttrande gällande detaljplan för Skutberget

Skutbergets Wenner har nu lämnat in yttrandet från föreningen till Karlstads kommuns Stadsbyggnadsförvaltning. Juridikgruppen har arbetat sedan i november 2017 med att ta fram ett väl avvägt yttrande. Man har samlat fakta och läst in sig på prejudicerande fall runt om i Sverige. Strategier har diskuterats och gruppen har valt att gå tillväga på ett sakligt och metodiskt sätt. Denna grupp besitter en stor kunskap som vi hyser stor respekt för. I nästa skede i processen kommer fler äss i ärmen att plockas fram. Vad det blir, stannar för nu i juridikgruppen.

Tack för ett gediget arbete, nu kommer spänd förväntan!

Yttrande kring detaljplan Skutberget

Ha nu en trevlig helg och en fin sommar!.