Tips på hur du kan skriva till kommunen, 30 juni är sista dag

De som önskar har under denna samrådstid möjlighet att ge sina synpunkter på planerna. Den ena är den detaljplan som avser en temapark (Muminland) i områdets nordöstra delar. Den andra är ett visions/planprogram som ska ersätta de delar som försvinner när temaparken etableras, dvs. ny badstrand, motionsanläggning etc. i västra delen av Skutberget.

Vad och hur ska jag skriva?

Det finns inte några krav på hur man uttrycker sig utan skriv på vanlig, enkel, rak, svenska. ”Jag har följande synpunkter på detaljplanen….”, ”Jag är emot placeringen av Muminlandet för att….” ”Jag anser Skutberget ska….”, ”Jag tycker…” är exempel på hur man kan inleda sin skrivelse. Samrådet är även ett tillfälle att ställa frågor, be om förtydliganden och komma med förslag på alternativ till ett Muminland. Exempel på uttryck är ”Hur har ni kommit fram till att…?”, ”Istället för ett Muminland vill jag att Skutberget utvecklas….”, ”Jag förstår inte hur …. vänligen förtydliga”.

Var lämnar man synpunkter?

Digitalt
Man kan lämna synpunkter digitalt via ett formulär på karlstad.se. Då klickar man i om man vill lämna synpunkter på detaljplanen och visionsprogrammet var och en för sig eller båda samtidigt. https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/samrad-om-planerna/lamna-synpunkt/

Via post
Skriftliga synpunkter på detaljplanen skickas in till Stadsbyggnadsförvaltningen 65184 Karlstad och synpunkter på planprogram/vision skickas in till Kommunledningskontoret 65184 Karlstad.

Via mejl
Mejl skickas till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se (detaljplanen) respektive kommunledningskontoret@karlstad.se (planprogrammet). Ange i ärenderaden ”samrådsyttrande Skutberget detaljplan/planprogram”. Be om en bekräftelse på att mejlet kommit fram.

För samtliga sätt att yttra sig på gäller att man ska ange namn, adress, epost och telefonnummer. Alla som är folkbokförda i Karlstad kommun har rätt att yttra sig. Skutbergets Wenner tycker det är bra att lämna yttranden på detaljplan och visions/planprogram var för sig.

När samrådstiden är slut sammanställs alla yttranden i en samrådsredogörelse och det är i det dokumentet man ser hur kommunen bemöter frågor och kommentarer.

Det är viktigt att så många som möjligt gör sin röst hörd! Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast den 30 juni 2018!

1 reaktion på ”Tips på hur du kan skriva till kommunen, 30 juni är sista dag”

  1. Har du redan skrivit till kommunen och vill tipsa andra hur du har formulerat dig? Lägg gärna in det på vår Facebook. Klicka på ikonen uppe till höger så kommer du direkt.

    Hälsar redaktionen

Kommentarer inaktiverade.