Kapitel 3: Vem lever i en sagovärld? Om verklighetsförankringen i Mumindebatten

Ledande politiker i Karlstad har i diskussionen om ett Muminland på Skutberget ofta beklagat sig över ”sakfelen” och ”missförstånden” hos den kritiska folkopinionen (SVT 26/4 2017).

Sällan eller aldrig ges några exempel på de förmenta missuppfattningarna. Men hur ser det ut med verklighetsförankringen hos Muminförespråkarna själva? Detta är det tredje kapitlet av åtta på detta tema.

En majoritet av Karlstadsborna vill ha ett Muminland på Skutberget (Kommunstyrelsen)

För kommunstyrelsens ordförande råder ingen tvekan: ”De flesta som jag haft kontakt med är positiva”, ”Det jag har nåtts av är övervägande positiva kommentarer”, ”Jag har hört väldigt mycket positiva kommentarer”, ”Många i Karlstad och Värmland är väldigt positiva till Muminvärlden”, ”Vi möts dagligen av människor och organisationer som hoppas att det ska bli verklighet” och ”Jag kan konstatera att Karlstadsborna kommer tycka att det blir väldigt bra” (NWT 4/5 2017; SVT 26/4 2017; NWT 26/4 2017; NWT 22/12 2017; NWT 29/8 2017). En annan profilerad M-politiker har stämt in: ”Det mesta som yttras är positivt […] Det är glädjande att så många ser positivt på vad detta skulle innebära för Karlstad och Värmland” (NWT 26/5 2017).

”Hur många är många?”, frågar kommunstyrelsens viceordförande retoriskt, och kontrasterar de organiserade Muminmotståndarna mot en förmodad tyst Karlstadsmajoritet av Muminvänner på kanske 80 000 (NWT 28/12 2017). Kontentan blir att kommunledningen inte bör ta hänsyn så mycket till en högljudd minoritetsgrupp då de förtroendevalda, som man understryker, ”har ett mandat att företräda Karlstadsborna i sin helhet” (NWT 27/9 2017).

Men om muminmotståndarna är i minoritet är det underligt att nästan alla insändare i VF och NWT som varit positiva till Mumin har varit anonyma. Istället för att främst lyfta fram Muminvärldens positiva roll för Karlstad lägger många av dem också energin på att beklaga sig över Värmlands alla ”bakåtsträvare”, ”protektionister”, ”utvecklingsmotståndare”, ”gnällspikar” och ”motvallskärringar” samt den ”domedagspropaganda” de framför (t.ex. NWT 21/7 2017; NWT 27/12 2017; NWT 30/1 2018). (Det är förmodligen endast en tillfällighet men det är slående att vokabulären har stora likheter med hur vissa politiker uttrycker sig). NWT efterlyste under hösten 2017 fler muminpositiva insändare som kunde balansera den strida strömmen av muminnegativa inlägg, men hade svårt att få napp. Några enstaka fick man in, där det i ett par av dem ironiskt hävdas att en klar majoritet av Karlstadsborna ”vill ha en upplevelseanläggning med rik tillgång till arbetstillfällen och en ökad tillströmning av turister till vår vackra ort!”, och att ”den stora tysta majoriteten av Karlstads 71 000+ vuxna medborgare tycks ha en annan åsikt [än Skutbergsvännerna]”. Men likväl är avsändarna anonyma (NWT 22/11 2017; NWT 27/12 2017). Talande nog hade Facebookgruppen Ja till Muminland på nästan sju månader (3/7 2017–5/2 2018) inte lyckats uppbringa mer än 15 ”gilla” och Facebookgruppen Välkommen Mumin hade under samma period en trogen medlemsskara på ungefär lika få medlemmar.*

Som en kontrast har Skutbergets Wenner blivit Karlstads näst största förening. (Detta är dock lågt räknat eftersom man utgått ifrån att ”familjemedlemskap” endast inkluderar två personer.) En manifestation på Stora torget i Karlstad mot planerna på ett Muminland på Skutberget lockade den 2 december 2017 omkring 1 000 demonstranter (SVT 2/12 2017), förmodligen den största demonstrationen i mannaminne. Facebookgruppen Värna Skutbergets friluftsområde passerade i januari 2018 10 000 medlemmar och på SVT Värmlands enkätfråga, ”Vill du ha en Muminvärld på Skutberget?”, svarade förkrossande 76 % nej, av sammanlagt 8 764 röstande (SVT 8/11 2017). I en opinionsundersökning från april 2018, utförd av opinionsundersökningsföretaget Novus, med drygt 1 000 slumpmässigt utvalda respondenter från Värmland, svarade 38 % nej på samma fråga – jämfört med 16 % som svarade ja. Om man reserverar sig till Karlstad ökade andelen som uttryckligen inte vill ha ett muminland på Skutberget till nästan 50 %.

*Det ska tillstås att Facebookgruppen Välkommen Mumin under några dagar i februari 2018 ökade sitt medlemsantal från ca 15 medlemmar till lite drygt 1 200. Gruppen bildades redan den 14/6 2017 men hade nästan inga medlemmar alls fram till början av februari, då man bytte värvningsstrategi. En betydande del av de nya medlemmarna har lagts till eller bjudits in av bara några få medlemmar, bl.a. av sidans grundare och ett par höga kommunala tjänstemän. Majoriteten av medlemmarna är sannolikt tillagda frivilligt men det finns andra aspekter som reser frågor huruvida sidan i grunden är ett uttryck för en gräsrotsrörelse eller en del i en PR-strategi.

Bland medlemmar och medlemsvärvare finns inte bara självaste kommundirektören, kommunjuristen, kommunens kommunikationsdirektör, Region Värmlands marknadskommunikatör och flera andra med ansvar för kultur, fritid och turism. Här återfinns även kommunens näringslivsstrateg, som höll i de offentliga och föregivet neutrala informationsträffarna i november 2017, samt större delen av kommunens Tillväxtcentrum, som ansvarade för den s.k. medborgardialogen om Skutberget hösten 2017. Förutom att man kan undra vem som vågar träda ur en grupp på Facebook efter att ha blivit tillagd som medlem av sin chef, kan frågan också ställas var gränsen går mellan ett medborgarinitiativ och ett elitprojekt. Hur många representanter för den yttersta makten kan en sammanslutning härbärgera innan den upphör att vara en folkrörelse? (Ett senare kapitel kommer särskilt granska diskussionen i Välkommen Mumin.)

”…en stor medborgardialog där Karlstadsborna har fått säga sitt…” (NWT 17/10 2017)

Det var med hänvisning till denna ”medborgardialog” som kommunstyrelsen kände tillförsikt att den 17 oktober 2017 godkänna en avsiktsförklaring med företaget Muminvärlden och besluta ”att fortsätta jobba framåt för en temapark”. Dialogen var dock varken särskilt ”stor” eller gav ett sådant stöd. Medborgarna hade rätt att i en enkät på kommunens hemsida tycka till om Skutberget under en tvåveckorsperiod, under förutsättning att Muminvärlden, eller det område som anvisats för detta, inte diskuterades. (Av resterande yta arrenderas dessutom den största delen av First Camp ända fram till 2067.)

”En temapark för Mumin kommer att ha en säsong som sträcker sig från april–oktober” (Karlstads kommun, 29/11 2017)

Om det stämmer att parken på Skutberget skulle ha öppet april–oktober så vinner den med råge över de största nöjesparkerna i Sverige, som Gröna lund och Liseberg. Det märkliga är dock att inte heller Muminvärldsoriginalet i finska Nådendal kan ha sammanhängande öppet mer än tio veckor under sommaren.

Kan man därför anta att den generösa öppettiden (som låg ute på kommunens hemsida under flera månader) bara är ytterligare en siffra tagen ur luften?* När Karlstadsborna först fick kännedom om att Muminvärlden ville etablera sig på Skutberget, hägna in det kanske finaste området och ta ut en avgift på knappt 1 200 kronor för en besökande tvåbarnsfamilj, så stack det nog en aning i ögonen att öppettiderna var begränsade till endast två och en halv månad om året. Dessutom säger ju planprogrammet från 2011 att en eventuell upplevelseanläggning på Skutberget ska vara öppen ”året runt”. Att då påstå att parken kommer vara öppen ett halvår i stöten, och dessutom några veckor på vintern, gav lite plåster på såren.

Men återigen borde kommunen vara källkritisk avseende varifrån de fått uppgifterna. Om kommunen fått dem från Muminvärlden borde de ställa en motfråga hur det överhuvudtaget är möjligt att ha en så lång säsong i Karlstad när det inte tycks möjligt någon annanstans. Om uppgiften är kommunens egen, för faktum är att Muminvärldens VD offentligt sagt att ett Muminland på Skutberget inte kan ha mer sammanhängande öppettider än sommarmånaderna, så borde kommunen fråga sig hur det ska vara möjligt att dubblera öppettiden jämfört med originalet i Finland.

Det ska tillstås att kommunen, efter ungefär ett halvår av missvisande information, tog bort det spektakulära löftet om den halvårsvisa öppettiden från sin hemsida (Karlstads kommun, 12/1 2018). Men då får man andra problem med tidigare löften. Som det att skolklasser under de reguljära höst- och vårterminerna skulle involveras i Muminvärlden i olika teateraktiviteter och bokläsningsbefrämjande projekt. Är parken stängd då, så går det ju inte.

*En formulering om att säsongen skulle sträcka sig ”från april till oktober” förekommer också i den förstudie som kommunen åberopar, men denna har visat sig bestå av brister och felaktigheter och konsultfirman som skrev den tycks ha varit genomgående partisk (VF 22/1 2018).

Fortsättning följer…

Redaktionen

Uppdaterad 30/4 2018 med uppgifter om opinionsundersökning från Novus.

10 reaktioner på ”Kapitel 3: Vem lever i en sagovärld? Om verklighetsförankringen i Mumindebatten”

 1. Tack för detta fantastiska arbete
  med att sammanställa detta!!
  Kommer att kunna använda det i många diskussioner framöver för att få de som gått på politikernas utmålande låtsas bild av Skutbergets framtid.

  1. Hej Eva-Britt och tack för din värmande kommentar, vi hoppas att många gör som du. Du är välkommen att tipsa oss om fler sätt att sprida information om artikelserien.

   Hälsningar från Redaktionen

 2. Hej. Har inte läst detta så noga men måste ändå kolla en grej. Ni skriver att de flesta i gruppen ”lagts till” av sidans administratör och en hög tjänsteman. Jag antar att ni vet att ordet ”tillagd” bla kan betyda att man tryckt ok när någon ansökt om att få vara med. Jag som är admin har i princip inte bjudit in en enda person. Däremot har jag godkänt många som det då står ”tillagd av Jakob” under.

  1. Hej! Tack för återkoppling. Nej, vi skriver inte att ”de flesta av [Välkommen Mumins] medlemmar har lagts till av sidans administratör och en hög tjänsteman”. Vi skriver att ”en betydande del av de nya medlemmarna” har gjort det, och att de har ”lagts till av bara några få medlemmar”, specificerade som ”bl.a. av sidans grundare och ett par höga kommunala tjänstemän.” Det är inte riktigt samma sak, men vi förstår din poäng.

   Men om Välkommen Mumin till största delen haft en spontan medlemstillströmning, hur förklarar du då att sidan i februari 2018 på rekordtid ökade sitt medlemsantal från ett tiotal till drygt tusen? Hade ni plötsligt hundratals frivilliga varje dag som bankade på dörren och aktivt ansökte om medlemskap, och lika plötsligt, i mars och framåt, så avstannade denna spontana tillströmning mer eller mindre fullständigt?

   Går man tillbaka i historiken så tycks det faktiskt som att en stor del av medlemstillströmningen under denna period utgjordes av FB-användare som aktivt bjöds in av de medlemmar/administratörer vi åsyftar (vilket understryker Välkommen Mumins dubbla funktion av diskussionsforum och PR-kampanj). En tänkbar förklaring till att medlemsrekryteringen sedan sinade är att administratörernas och de två höga tjänstemännens personliga FB-nätverk helt enkelt var uttömda. Naturligtvis utesluter inte denna rekryteringsform att en hel del medlemmar samtidigt också ansökte om medlemskap på eget initiativ.

   Men att det finns en övergripande rekryteringsstrategi framgår i det administratörsförfattade meddelande som möter alla Välkommen Mumins besökare högst upp i diskussionsflödet (kursivering tillagd):

   ”Hej medlem i Välkommen Mumin! Om du är här för att du gillar Mumin och hans vänner, vet du säkert hur lätt det är att dela gruppen med DINA vänner så att allt fler ansluter sig till oss som ser fram emot en temapark på Skutberget med allt positivt det innebär 🙂 Klicka på ”Dela” under bilden och komplettera gärna med en hälsning till dina vänner 🙂 ”

   Om ”delningen” och ”hälsningen” sedan kommer från ens kommunala chef kanske inte bara en påföljande ansökan om medlemskap i Välkommen Mumin handlar om spontanitet och frivillighet utan också om att följa arbetsgivarens normer och förväntningar, oavsett vad man tycker om byggandet av en temapark på Skutberget. Det är detta som är problemet.

   Redaktionen

 3. Hur menar du när du skriver ”Går man tillbaka i historiken så tycks det faktiskt som att en stor del av medlemstillströmningen under denna period utgjordes av FB-användare som aktivt bjöds in av de medlemmar/administratörer vi åsyftar.” Vad är som gör att det ser ut som någon blivit inbjuden istället för sökt sig till sidan själv. Det finns tillfällen under perioden när det ser ut som att en person bjudit in hela sitt nätverk, det gäller dock varken för den tidigare utpekade tjänstemannen eller sidans administratör. Det kan ju istället vara så att när sidan snabbt växte var det många som på olika sätt uppmärksammade att man kunde vara med. Några genom att de blev inbjudna, andra genom att de anmälde sig själva.

  1. Tack för dina synpunkter. Vad är det alltså i historiken som gör att vi drar slutsatsen att en stor del av medlemmarna blev inbjudna på detta sätt? För det första vill vi poängtera att ”en stor del” åsyftar den snabba ökningen i februari, inte totalsumman 1 300 medlemmar av dags dato. Men det finns åtminstone tre faktorer som talar för att åtminstone ett betydande antal medlemmar bjudits in av inte bara administratörerna utan även av några medlemmar som är höga kommunala tjänstemän. 1) Det framgår av historiken att många som fick sitt medlemskap bekräftat i februari fick detta bl.a. av en person som är kommunens näringslivsstrateg, och denna person är inte en av sidans administratörer. 2) Den som följer historiken bakåt finner också många inlägg i februari av typen: ”Jag har inte valt att vara med i denna grupp. Hur går jag ur den?”. Dessa personer har uppenbarligen inte sökt sig till gruppen frivilligt utan bjudits in av andra. 3) Gruppen hade också en extremt snabb medlemstillströmning, under en begränsad tid, som senare avtagit vilket tyder på att vår hypotes var korrekt, nämligen att nätverken hos några av sidans nyckelpersoner, inklusive aktivistiska kommunala tjänstemän, var uttömda. Om det var en väsentligen spontan medlemstillströmning skulle Välkommen Mumin ha ökat kraftigt i antal långt tidigare och även fortsättningsvis efter februari månad, i samband med större nyheter som kan uppfattas som fördelaktiga för Mumin och ofördelaktiga för Skutbergsvännerna. Men så har alltså inte skett. Detta tyder på att den snabba medlemsrekryteringen var organiserad uppifrån, åtminstone i hög grad.

   Redaktionen

 4. En sak till. Man får känslan att ni tycker att det är ett problem att Välkommen Mumins administratör rekryterar till sin sida i början. Hur kan det vara ett problem? Startar men en sida vill man väl att folk skall vara med. Men som sagt, eftersom tillagd kan betyda flera saker är det i det här fallet troligen så att administratören i många fall bara tryckt ok när någon önskat vara med.

  1. Vi håller med. Det behöver inte alls vara ett problem. Om det inte vore så att Välkommen Mumin så som en ”ideell”, ”idéburen” och ”frivillig” yttring i betydande utsträckning bärs upp av politiker och tjänstemän i ledande ställning. Alla medborgare, även i maktställning, har naturligtvis rätt att yttra sig och organisera sig i olika sammanslutningar, men det är något som är fel när gränsen mellan makten och ”civilsamhället” i så hög grad luckras upp och makthavarna blir de som konstruerar den ”fria” opinion som de säger sig vilja följa och respektera. Vi väljer att avsluta med ett citat från vår tidigare kommentar, som belyser varför det är problematiskt om den som ”delar”, ”bjuder in” eller ”lägger till” samtidigt är ens chef:

   ”Om ’delningen’ och ’hälsningen’ sedan kommer från ens kommunala chef kanske inte bara en påföljande ansökan om medlemskap i Välkommen Mumin handlar om spontanitet och frivillighet utan också om att följa arbetsgivarens normer och förväntningar, oavsett vad man tycker om byggandet av en temapark på Skutberget. Det är detta som är problemet.”

   Redaktionen

 5. Jag vill ge en stor ros till redaktionen för det gedigna och professionella arbete som ni gör! Ni gräver verkligen djupt och lyfter fakta! Ett frivilligt och oavlönat arbete som slukar massor av tid! Jag är så glad för ert ENGAGEMANG och även för att jag själv tidigt tog ställning för ett Skutberget utan Mumin. Inte en minut har jag tvivlat på mitt ställningstagande.Tvärtom!

Kommentarer inaktiverade.