Nyhetsbrev – Januari

Kallelse till årsmöte för Skutbergets Wenner!

Härmed inbjuds ni till Skutbergets Wenners årsmöte.

Årsmötet avser verksamhetsåren 2021 och 2022.

Datum: 2023 02 15 Tid: kl. 18:00

Plats: Västerstrandskyrkan, Våxnäs, Karlstad.

Årsmötesordförande: Lars-Olof Ferm.

Dagordning enligt stadgar och endast i tid inkomna motioner behandlas.

Skutbergets Wenners årsmöte är endast för medlemmar.

Legitimering sker med Ert medlemsnummer = födelseår och datum + tresiffrigt nummer.
Detta gör vi för att säkerställa röstlängden.

Föreslagen styrelse enligt nedan.

Ordförande för en tid på 1 år.

Anders Halvarsson.

3 ledamöter för en tid av 1 år.

Anders Johansson, Lars B Dahlberg, Helén Burman.

3 ledamöter för en tid av 2 år.

Anders Lindhe, Jessica Gilbert.

1 revisor för en tid av 1 år.

Lennart Myhlback.

1 revisor för en tid av 2 år.

Lena Ransfeldt.

Till valberedning för en tid av 1 år.
Thomas Martinsson

Kommittéer organiseras vid behov på uppdrag av styrelsen.

Väl mött hälsar

Styrelsen Skutbergets Wenner!